ماه دوم پولسازی

نتایج دوره :

از نتایج فوق العاده این دوره بی نظیر آموزشی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

. خانه دارانی که با کشف استعداد خود به شکوفایی خویش رسیدند.

. میانسالانی که با موفقیت در کسب و کار دلخواه خود به ثروت در آرامش رسیدند.

. و چه کسب و کار هایی که از نو رونق گرفتند و باعث کار آفرینی برای چند ده نفر انسان دیگر هم شدند.

. و چه مسروریم که هر روزه با پیام های بی شمار و پر لطف دانشجویان پولسازی، دلگرم و استوار در رسالت خویش که آموزش و راهنمایی شما هموطنان عزیزمان هست، ثابت قدم می مانیم.

 

1.000.000 تومان

نتایج دوره :

از نتایج فوق العاده این دوره بی نظیر آموزشی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

. خانه دارانی که با کشف استعداد خود به شکوفایی خویش رسیدند.

. میانسالانی که با موفقیت در کسب و کار دلخواه خود به ثروت در آرامش رسیدند.

. و چه کسب و کار هایی که از نو رونق گرفتند و باعث کار آفرینی برای چند ده نفر انسان دیگر هم شدند.

. و چه مسروریم که هر روزه با پیام های بی شمار و پر لطف دانشجویان پولسازی، دلگرم و استوار در رسالت خویش که آموزش و راهنمایی شما هموطنان عزیزمان هست، ثابت قدم می مانیم.

 

سرفصل ها :

. متافیزیک ( ساخت باور های پولساز )

. استعدادیابی

. رشد شخصی

. دوران گذار کسب و کار

. افزایش درآمد از طریق اینستاگرام

. راه اندازی کسب و کار

. افزایش مشتری و ایجاد مشتری وفادار

 

سبد خرید