ماه سوم پولسازی

متا فیزیک

متا فیزیک در لغت به معنای فراتر از جسم است، یعنی اینکه ما با نیروی باور هایمان چطور بتوانیم به ثروت برسیم و از طریق ذهن مان پول به دست بیاوریم، باز هم تاکید بر این است که ثروت تنها در موارد مادی نمی باشد. دوره شامل تکنیک ها و تمریناتی است که در ۸ جلسه ی اول که به اصطلاح ماه اول پولسازی است، روی باور ها کار می شود و در جهت ساخت باور های ثروت ساز و مثبت می باشد.

در قوانین متا فیزیک ما با باور و توجه به سمت جهان انرژی می فرستیم و مشابه آن انرژی به صورت ماده در زندگی به ما بر می گردد. در واقع مکانیزم جهان طوری است که هر باوری داشته باشیم، جهان همان باور را به ما اثبات می کند و علت رخداد های امروز، باور های گذشته ی ماست که با تغییر این باور ها می توانیم در جهت رشد و پیشرفت حرکت کنیم و آینده ی زندگی مان را تغییر و تحول ببخشیم.

 

1.000.000 تومان

متا فیزیک

متا فیزیک در لغت به معنای فراتر از جسم است، یعنی اینکه ما با نیروی باور هایمان چطور بتوانیم به ثروت برسیم و از طریق ذهن مان پول به دست بیاوریم، باز هم تاکید بر این است که ثروت تنها در موارد مادی نمی باشد. دوره شامل تکنیک ها و تمریناتی است که در ۸ جلسه ی اول که به اصطلاح ماه اول پولسازی است، روی باور ها کار می شود و در جهت ساخت باور های ثروت ساز و مثبت می باشد.

در قوانین متا فیزیک ما با باور و توجه به سمت جهان انرژی می فرستیم و مشابه آن انرژی به صورت ماده در زندگی به ما بر می گردد. در واقع مکانیزم جهان طوری است که هر باوری داشته باشیم، جهان همان باور را به ما اثبات می کند و علت رخداد های امروز، باور های گذشته ی ماست که با تغییر این باور ها می توانیم در جهت رشد و پیشرفت حرکت کنیم و آینده ی زندگی مان را تغییر و تحول ببخشیم.

 

۷ گام رسیدن به ثروت

۱- متا فیزیک

۲- استعداد یابی

۳- رشد شخصی

۴- دوران گذار کسب و کار

۵- اینستاگرام

۶- راه اندازی کسب و کار- تبلیغات

۷- جذب مشتری و افزایش مشتری وفادار

 

سبد خرید